Menu                                                      Privacybeleid van Keerpunt Salland

Privacybeleid

Keerpunt administratieve dienstverlening & financiële zorgverlening Salland hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot cliënt-gegevens. Cliënt-gegevens krijgen wij bijvoorbeeld bij bezoek aan onze website, via instanties of als u contact met ons opneemt.

Algemeen

Keerpunt administratieve dienstverlening & financiële zorgverlening Salland verzamelt en gebruikt cliënt-gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn. Keerpunt Salland stelt cliënt-gegevens niet aan derden ter beschikking. Wij verzamelen en gebruiken die cliënt-gegevens die noodzakelijk zijn voor de afgesproken dienst- of zorgverlening.

Gebruik cliënt-gegevens

Aan een zorgvuldig gebruik van cliënt-gegevens hechten wij veel waarde. Wij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal, misbruik, openbaarmaking of vernietiging.

Sitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan kunnen de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Keerpunt Salland kan participeren in advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben. Keerpunt Salland en deze advertentienetwerken kunnen zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een cookie is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Voor het gebruik van cookies vragen wij uw toestemming.

E-mail nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden van onze nieuwsbrief.

Bewaren stukken

De stukken en gegevens welke door Keerpunt Salland zijn verzameld worden door ons bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording. Voor verantwoording hanteren wij de wettelijke bewaarplicht.

Keerpunt Salland stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.