Menu                                                      Kwaliteit en voorwaarden van Keerpunt Salland

Kwaliteit

De betrouwbare adviseurs van Keerpunt Salland administratieve dienstverlening & financiële zorgverlening kunnen zich op basis van hun ervaring goed in uw privésituatie inleven. Behalve het zakelijke is er ook aandacht voor het emotionele aspect door een neutrale en open houding. Wij zijn er op gericht om het zelfrespect en de zelfstandigheid te behouden.

In een eerste kennismakingsgesprek inventariseren wij met welke problemen onze adviseurs u kunnen helpen. Daarna zal in heldere en begrijpelijke taal informatie verstrekt worden, wat we doen, hoe wij het doen, waarmee we het gaan doen, hoe lang het gaat duren, wat het te verwachten resultaat is en wat het gaat kosten.

Een geïntegreerde aanpak en een geborgde systematiek!

De borging ontstaat door de combinatie van het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken en de bezoeken in bezoekverslagen en daarnaast het betrekken van familie en/of bekenden bij het maken van de afspraken en het controleren van de stukken.

Transparantie vinden wij een vereiste!

U heeft steeds te maken met dezelfde adviseur. Wij willen betrokkenheid en geen afstandelijkheid. Wij komen na wat wij afspreken en hanteren een open en directe cultuur.

Wij zijn uit op maatwerk!


Algemene voorwaarden

Keerpunt Salland administratieve dienstverlening & financiële zorgverlening hanteert algemene voorwaarden. Voor deze algemene voorwaarden verwijzen wij u onze pagina:
algemene voorwaarden

 

Privacybeleid

Privacy is voor Keerpunt Salland administratieve dienstverlening & financiële zorgverlening een heel belangrijk item. Wij willen ook hierin transparant zijn en verwijzen u dan ook graag naar onze pagina:
privacybeleid